گرفتگی صدا چیست؟ توضیح کلی گرفتن صدا ویژه سخنرانان، صداپیشگان و خوانندگان

 

تارهای صوتی هنگام صحبت و سرایش(کشیدن حروف صدا دار)

 

چه کارهایی نباید انجام دهیم که صدا دچار مشکل نشود.

صاف کردن گلو

به جای صاف کردن گلو، این کار را انجام دهید. (تمرین: عادت جایگزین)

 

عوامل گرفتگی صدا (شاید فکرش را هم نکرده باشید!)

 

کارهای خطرناک که صدا را نابود می‌کند